Analiza struktury kosztów i ich wpływu na wynik osięgnięty z inwestycji w metale szlachetne w okresie 2007-2011 /
author Walczak, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego nr 2(40) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ informacji o wypłacie dywidendy na notowania spółek na GPW w Warszawie w latach 2006-2013 /
author Frasyniuk-Pietrzyk, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Metody ilościowe nr 7 (45) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza "sugestii inwestycyjnych" ekspertów domów maklerskich pod kątem efektywności dywersyfikacji branżowej portfeli /
author Walczak, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 25 / 2011 Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Giełdowe produkty strukturyzowane : perspektywy rozwoju rynku w świetle badań nad kondycją finansową gospodarstw domowych w Polsce /  
author Walczak, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność wprowadzenia do portfela wybranych certyfikatów strukturyzowanych typu tracker /
author Walczak, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(34) / 2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: