Uwarunkowania powodzenia rewitalizacji strategicznej przedsiębiorstwa
author Walas-Trębacz, Jolanta

Series: Prace z zakresu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces zarządzania ryzykiem w firmie /
author Walas-Trębacz, Jolanta

Series: Marketing Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania kryzysowego część 2 Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie 
author Walas-Trębacz, Jolanta

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny w kreowaniu wartości firmy
author Walas-Trębacz, Jolanta

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i techniki analizy strategicznej w budowaniu
author Walas-Trębacz, Jolanta

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sposoby wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne
author Walas-Trębacz, Jolanta

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza procesu wdrożenia audytu w firmie
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu
author Walas-Trębacz, Jolanta

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym
author Bińczycki, Bernard

Publication year: 2007 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Monitoring jako narzędzie zarządzania firmą
author Walas-Trębacz, Jolanta

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System zarządzania sferą B+R w przedsiębiorstwie
author Walas-Trębacz, Jolanta

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania kryzysowego część 1 Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej 
author Ziarko, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie / Małgorzata Tyrańska, Jolanta Walas-Trębacz.  
author Tyrańska, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i mierniki oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa /
author Walas-Trębacz, Jolanta.

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania kryzysowego : część 2 : zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie 
author Walas-Trębacz, Jolanta

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Źródła przewagi konkurencyjnej w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa /
author Walas-Trębacz, Jolanta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie /
author Walas-Trębacz, Jolanta.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (164) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział klienta w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorswa /
author Walas-Trębacz, Jolanta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania kryzysowego.
author Ziarko, Janusz

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy zarządzania kryzysowego.
author Walas-Trębacz, Jolanta

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ czynników zewnętrznych na zmiany w strukturze łańcucha wartości przedsiębiorstw produkcyjnych /
author Walas-Trębacz, Jolanta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ czynników zewnętrznych na zmiany w strukturze łańcucha wartości przedsiębiorstw produkcyjnych /
author Walas-Trębacz, Jolanta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie aliansów strategicznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce /
author Walas-Trębacz, Jolanta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie aliansów strategicznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce /
author Walas-Trębacz, Jolanta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sposoby podnoszenia efektywności łańcucha wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych /
author Walas-Trębacz, Jolanta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sposoby podnoszenia efektywności łańcucha wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych /
author Walas-Trębacz, Jolanta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: