Implikacje marketingowej orientacji w zarządzaniu dla pracy kierowniczej /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane metody oceny zagrożenia konkurencyjności przedsiębiorstw /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 / 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem handlowym /
author Sławińska, Maria.

Publication year: 2001 Call number: [XII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem na
author Borusiak, Barbara

Publication year: 1996 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 124 
red. naukowy Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Praktyka zarządzania strategicznego studia polskich przypadków 
red. naukowa Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Niematerialne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 43 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem od kryzysu do sukcesu 
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Swoistość ewolucji zarządzania strategicznego
author Banaszyk, Piotr.

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja przedsiębiorstw w Polsce w okresie
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie rynkowe podmiotów gospodarczych /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Strategie przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 234 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse rynkowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Działalność gospodarcza osób fizycznych w świetle uregulowań publicznoprawnych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 246 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem handlowym
author Sławińska, Maria.

Publication year: 2001 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obrót gospodarczy Organizacja i technika 
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2001 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 235 /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 235 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 171 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 171 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 172 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 172 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyka zarządzania strategicznego : studia polskich przypadków 
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybory strategiczne w teorii i praktyce : zeszyty naukowe : nr 134 
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2013 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyka wspomagania informacyjnego procesu podejmowania decyzji strategicznych /  
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 230 / 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój koncepcji CSV na kanwie krytyki społecznej odpowiedzialności biznesu /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Przegląd Organizacji nr 6 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój koncepcji CSV na kanwie krytyki społecznej odpowiedzialności biznesu /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybory strategiczne : u podstaw "bezwładności" przedsiębiorstw w warunkach niepewności /  
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (176) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2017, vol. 5, no. 9 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 9 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2017, vol. 5, no. 9 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 9 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 171 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [XI] Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 171 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System informacyjny w wyborach strategicznych przedsiębiorstw /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacyjne fundamenty kreatywności w kontekście zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: