Rola systemu zarzadznia środowiskowego oraz zielonego marketingu w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw
author Urbaniak, Maciej

Series: Zarządzanie jakością nr 2/2009 (16) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola współpracownika w doskonaleniu systemu jakości przedsiębiorstwa /
author Bartkowiak, Grażyna.

Series: Psychospołeczne aspekty zwiększania efektywności organizacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 271 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces komunikacji pomiędzy organizacjami na rynku dóbr przemysłowych /
author Urbaniak, Maciej.

Series: Psychospołeczne aspekty zwiększania efektywności organizacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 271 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Właściwości formalne kompleksowego zarządzania jakością przedsiębiorstwa /
author Urbaniak, Maciej.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 256 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doskonalenie organizacji poprzez wdrażanie koncepcji
author Urbaniak, Maciej

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola jakości w budowaniu relacji partnerskich na
author Urbaniak, Maciej

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie produktami wysokiej techniki w fazie wprowadzania na rynek : uwarunkowania marketingu dóbr produkcyjnych / 
author Urbaniak, Maciej.

Series: Wprowadzenie nowego produktu na rynek Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 31 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart
         (1)

Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej
author Urbaniak, Maciej

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz
author Urbaniak, Maciej

Publication year: 2007 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja systemowego zarządzania jakością
author Urbaniak, Maciej

Series: Współczesne zarządzanie nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing B2B w praktyce gospodarczej
author Olczak, Artur

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością
author Urbaniak, Maciej

Publication year: 2010 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a systemy zarządzania jakością
author Urbaniak, Maciej

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania związane z wdrażaniem systemów jakości przez przedsiębiorstwa działające w Polsce /
author Urbaniak, Maciej.

Series: Problemy zarządzania nr 2 (37)/ 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej /
author Urbaniak, Maciej

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing B2B w praktyce gospodarczej /
author Olczak, Artur.

Publication year: 2006 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej
author Urbaniak, Maciej

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Marketing przemysłowy
author Urbaniak, Maciej

Publication year: 1999 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością : teoria i praktyka 
author Urbaniak, Maciej

Publication year: 2004 Call number: [10.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing B2B : w praktyce gospodarczej 
author Olczak, Artur

Publication year: 2006 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola standardów zarządzania bezpieczeństwem w procesach realizowanych przez operatorów logistycznych /
author Urbaniak, Maciej

Series: Zarządzanie Jakością nr 1 / 2013 (31) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością /
author Urbaniak, Maciej.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rola standardów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w budowaniu przewagi konkurencyjnej operatorów logistycznych /
author Urbaniak, Maciej.

Series: Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 224 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: