Zarządzanie nieruchomościami w gminie
author Urban, Stanisław

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2006 konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i Prace Naukowe AE Wrocław nr 1118 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing produktów spożywczych
author Urban, Stanisław

Publication year: 1999 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2004 sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1015 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [631] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations jako instrument zarządzania
author Urban, Stanisław

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia Polski do Prace Naukowe AE Wrocław Nr 865 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2000 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2006 konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i Prace Naukowe AE Wrocław nr 1118 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zorganizowane rynki towarowe giełdy towarowe, aukcj , centra handlu hurtowego, 
author Urban, Stanisław

Publication year: 1998 Call number: [339.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak napisać dobrą pracę magisterską
author Urban, Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [371.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2005 zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1070 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2001 rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia Prace Naukowe AE Wrocław nr 901 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2001 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2005 zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1070 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak napisać dobrą pracę magisterską
author Urban, Stanisław

Publication year: 1994 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2004 sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1015 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak napisać dobrą pracę magisterską
author Urban, Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [17.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie produktem : problemy teoretyczne i praktyczne / 
Autor Urban, Stanisław.

Publication year: 2017 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: