Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar efektywności i zarzadzania zasobami ludzkimi
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Zarządzanie jakością nr 1/2009 (15) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obszary ryzyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Prace z zakresu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie personalne we współczesnych
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Determinanty rozwoju gospodarczego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty budowy systemu wynagradzania kadry
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami
red. naukowa Tyrańska, Małgorzata

Publication year: 2012 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zrównoważona karta wyników jako narzędzie strategii
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagadnienia określenia i podziału funduszu
author Kozioł, Leszek

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza procesu wdrożenia audytu w firmie
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projektowanie usprawniające system oceniania
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym
author Bińczycki, Bernard

Publication year: 2007 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola systemu informacji kadrowej w zarządzaniu
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu
author Kozioł, Leszek

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości pomiaru kapitału ludzkiego
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metody oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach /
author Tyrańska, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadzór właścicielski w kontekście rozwoju
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie / Małgorzata Tyrańska, Jolanta Walas-Trębacz.  
author Tyrańska, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi
author Tyrańska, Małgorzata

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Teoretyczne modele zarządzania kompetencjami menedżerskimi /
author Tyrańska, Małgorzata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody analizy i projektowania systemu motywacyjnego : przegląd literatury / 
author Tyrańska, Małgorzata.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (167) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przegląd teorii zarządzania kompetencjami /
author Tyrańska, Małgorzata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola oceny kompetencji kadry menedżerskiej w organizacji procesowej /
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Przegląd Organizacji nr 4 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Błędy w ocenie kompetencji kadry menedżerskiej /
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Błędy w ocenie kompetencji kadry menedżerskiej /
author Tyrańska, Małgorzata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola oceny kompetencji kadry menedżerskiej w organizacji procesowej /
author Tyrańska, Małgorzata.

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: