Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem
author Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (19); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko `10
author Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem /
author Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (21); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Multiple criteria decision making '07
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania operacyjne : metody i zastosowania : Studia Ekonomiczne nr 62 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Badania operacyjne nr 62 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka a współczesne kierunki rozwoju badań Seria:Informatyka w badaniach operacyjnych pod 
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2007 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Multiple criteria decision making '08
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2009 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko '01
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia zarządzania projektami Informatyka w badaniach operacyjnych Prace Naukowe AE Katowice 
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko '06
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Multiple criteria decision making 06
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2007 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie-finanse-ekonomia Warsztaty Doktorskie`06 
author Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2007 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko '00
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania operacyjne w planowaniu projektów Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2009 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Algorytmy genetyczne, ewolucyjne i metaheurystyki
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2005 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko '98
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko '02
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2002 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i zastosowania badań operacyjnych '04
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2004 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko '07
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem /
author Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Harmonogramowanie produkcji w systemach klasy ERP : na przykładzie systemu Impuls 5 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [338.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zbiór pytań, zadań i testów z matematyki
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 1998 Call number: [51] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalizacja decyzji w arkuszu kalkulacyjnym
author Dominiak, Cezary

Publication year: 2004 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem
author Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Multiple criteria decision making 05
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zbiór pytań, zadań i testów z matematyki
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 1998 Call number: [51] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko '11 : Studia Ekonomiczne nr 96 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /   
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Modelowanie preferencji a ryzyko '11 nr 96 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko '03
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2003 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko `08
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji z wykorzystaniem dominacji
author Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 1998 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko'12 : Studia Ekonomiczne nr 97 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /    
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Modelowanie preferencji a ryzyko'12 nr 97 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko '05 Prace Naukowe AE Katowice 
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Optymalizacja w praktyce /
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2012 Call number: [330.43] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Harmonogramowanie produkcji w systemach klasy ERP na przykładzie systemu Impuls 5 /
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2011 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym
author Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: