Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy?
author Misiak, Tomasz

Series: Gospodarka Narodowa nr 7-8/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produkcyjności
author Tokarski, Tomasz

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w
author Rogut, Aleksandra

Series: Ekonomista nr 1/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce
author Adamczyk, Andrzej

Series: Gospodarka Narodowa nr 9/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stopy procentoe a wzrost gospodarczy
author Tokarski, Tomasz

Series: Studia Ekonomiczne nr 1-2 (XLIV-XLV) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Długookresowy wpływ organizacji EURO 2012 na
author Borowski, Jakub

Series: Ekonomista nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne zróżnicowanie łącznej produktywności
author Tokarski, Tomasz

Series: Ekonomista nr 2/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995-2005
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Series: Ekonomista nr 4/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efekty skali a akumulacja kapitału i wzrost
author Tokarski, Tomasz

Series: Ekonomista nr 5/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania
author Tokarski, Tomasz

Publication year: 2005 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne 
author Tokarski, Tomasz

Publication year: 2011 Call number: [13.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia matematyczna : modele makroekonomiczne 
author Tokarski, Tomasz

Publication year: 2011 Call number: [13.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Grawitacyjny model zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw /
author Mroczek, Katarzyna.

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oddziaływanie efektu grawitacyjnego na zróżnicowanie wydajności pracy w krajach bałkańskich /
author Mroczek, Katarzyna.

Series: Gospodarka Narodowa nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Złote reguły akumulacji kapitału w grawitacyjnym modelu wzrostu gospodarczego /
author Filipowicz, Katarzyna

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kłopoty z marginalną teorią podziału Clarka /
author Tokarski, Tomasz.

Series: Gospodarka Narodowa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kłopoty z marginalną teorią podziału Clarka /
author Tokarski, Tomasz.

Series: Gospodarka Narodowa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ergonomia pracy z komputerem - od tabletu do stanowisk z wieloma monitorami /
author Kamińska, Joanna

Publication year: 2016 Call number: [VIII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: