Bałtyckie i wschodnie pogranicze Unii Europejskiej wybrane zagadnienia Baltic and Eastern borderland of the European Union 
red. naukowa Teichmann, Eufemia

Publication year: 2008 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi Enlarged European Union and its Eastern Neighbours : 
red. naukowy Teichmann, Eufemia

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska : podręcznik akademicki /  
 

Publication year: 2002 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia lizbońska z perspektywy wybranych krajów i
red. naukowa Brocka-Palacz, Bogumiła

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Region Morza Bałtyckiego i Białoruś : czynniki konkurencyjności /  
red. naukowa Teichmann, Eufemia.

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej : czynniki konkurencyjności : Eastern borderland of enlarged European Union : competitiveness factors 
author Teichmann, Eufemia

Publication year: 2006 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bałtyckie i wschodnie pogranicze Unii Europejskiej : Wybrane zagadnienia : Baltic and Eastern borderland of the European Union : Some chosen aspects 
author Teichmann, Eufemia

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe pogranicze Europy - Litwa, Łotwa, Estonia
author Teichmann, Eufemia

Publication year: 2003 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi : pierwsze doświadczenia współpracy : enlarged European Union and ita estern neighbours : initial co-operation experience 
author Teichmann, Eufemia

Publication year: 2005 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: