Kreowanie rynku a współczesne realia badań rynkowych
author Tarka, Piotr

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania marketingowe i segmentacja czy kreowanie klientów?
author Tarka, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek młodzieżowy w strategiach firm fonograficznych
author Tarka, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relatywizacja potrzeb klientów w nowej przestrzeni
author Grzesiowski, Maciej

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ przyjęcia euro na międzynarodową
author Gorynia, Marian

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specyfika rynku młodzieżowego jako obszaru celowych
author Tarka, Piotr

Series: Master of Business Administration nr 4 (96) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczność badań marketingowych i marketing
author Tarka, Piotr

Series: Marketing i Rynek nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Real - Time Analytics and Business Analytical Model
author Tarka, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty działań marketingowych a działania rynkowe
author Tarka, Piotr

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność badań marketingowych
author Tarka, Piotr

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyznaczniki efektywności działalności gospodarczej
author Tarka, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie predykcyjnego modelu analitycznego w
author Tarka, Piotr

Series: Marketing i Rynek nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywnośc badań marketingowych - rozważania nad
author Tarka, Piotr

Series: Master of Business Administration nr 6 (107) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pierwszy i drugi obieg - współczesne wyzwania dla
author Tarka, Piotr

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa
author Gorynia, Marian

Series: Ekonomista nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metoda gromadzenia danych a ekwiwalencja wyników pomiaru systemu wartości w 5- i 7-stopniiowych skalach ratingowych Likerta /
author Kaczmarek, Mirosława.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skala pomiaru postaw konsumenckich wobec produktów rynkowych /
author Tarka, Piotr.

Series: Handel wewnętrzny Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model i istota innowacji analitycznych /
author Tarka, Piotr.

Series: Marketing i Rynek nr 6/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój metodologii badań marketingowych : kontekst historyczny 
author Tarka, Piotr

Series: Marketing i Rynek nr 12/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyszłościowe kierunki rozwoju metodologii badań marketingowych : dylematy i wyzwania badawcze / 
author Tarka, Piotr.

Series: Marketing i Rynek nr 6 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyszłościowe kierunki rozwoju metodologii badań marketingowych : dylematy i wyzwania badawcze / 
author Tarka, Piotr.

Series: Marketing i Rynek nr 6 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Orientacja rynkowa i koncepcja organizacji uczącej się a skuteczność badań merketingowych : próba zdefiniowania zależności /  
author Tarka, Piotr.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (174) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna a postawy kadry kierowniczej w kontekście skuteczności badań marketingowych /
author Tarka, Piotr

Series: Przegląd Organizacji nr 4 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna a postawy kadry kierowniczej w kontekście skuteczności badań marketingowych /
author Tarka, Piotr.

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: