Rynek ubezpieczeniowy społeczne problemy kształtowania i funkcjonowania 
author Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2001 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje zagraniczne w miastach i regionach
author Szromnik, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 543 
red. naukowy Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing terytorialny miasto i region na rynku 
author Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 513 
red. naukowy Szromnik, Andrzej.

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 558 
red. Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 540 
red. naukowy Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu marketingu Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 538 
red. naukowy Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lokalizacja biznesu jako problem decyzyjny
author Szromnik, Andrzej.

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing terytorialny : miasto i region na rynku / 
author Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2010 Call number: [XII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prace z zakresu handlu i instytucji rynkowych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 524 
red. naukowy Szromnik, Andrzej.

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Targi jako czynnik aktywizacji rynku regionalnego
author Szromnik, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing terytorialny : miasto i region na rynku / 
author Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2007 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing terytorialny : miasto i region na rynku 
author Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2008 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing terytorialny : miasto i region na rynku 
author Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2007 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) 
author Szromnik, Andrzej.

Publication year: 1998 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski : analiza wielowymiarowa / 
author Szromnik, Andrzej.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku : czynniki i procesy kształtowania (cz.1) 
author Szromnik, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 4 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku : czynniki i procesy kształtowania (cz.2) / 
author Szromnik, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty udziału przedsiębiorstwa w targach : próba identyfikacji istoty, struktury i determinant / 
author Szromnik, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 8 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia city placement w sysytemie innowacji marketingowych : cz. 1 / 
author Szromnik, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 8 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia city placement w sysytemie innowacji mrketingowych : cz. 2 / 
author Szromnik, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 9 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia city placement w sysytemie innowacji marketingowych : cz. 2 / 
author Szromnik, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 9 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia city placement w systemie innowacji marketingowych : cz. 1 / 
author Szromnik, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 8 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing terytorialny : miasto i region na rynku/ 
author Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2016 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kompozycja price-mix w marketingowych strategiach rozwoju miast i regionów cz. 1 /
author Szromnik, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompozycja price-mix w marketingowych strategiach rozwoju miast i regionów cz. 2 /
author Szromnik, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 6 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompozycja price-mix w marketingowych strategiach rozwoju miast i regionów : cz. 2 / 
author Szromnik, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 6 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompozycja price-mix w marketingowych strategiach rozwoju miast i regionów : cz. 1 / 
author Szromnik, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: