Wójt, burmistrz, prezydent miasta
author Szewc, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostosowanie prawa polskiego do zasad europejskiej
author Szewc, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nazewnictwo form aktów prawa miejscowego
author Szewc, Tomasz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostosowanie prawa polskiego do zasad europejskiej /
author Szewc, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w konwencjach Rady Europy i w prawie europejskim
author Szewc, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [04.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wójt, burmistrz, prezydent miasta
author Szewc, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [04.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego
author Szewc, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [04.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transfer wiedzy w instytucjach naukowych - wybrane aspekty prawne /
author Szewc, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 51, nr 6 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych /
author Hoc, Stanisław.

Publication year: 2014 Call number: [03.0] Series: Akademia Prawa - C.H. Beck Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych /
author Hoc, Stanisław.

Publication year: 2014 Call number: [342] Series: Akademia Prawa Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Publicznoprawna ochrona informacji /
author Szewc, Tomasz.

Publication year: 2007 Call number: [342] Series: Akademia Prawa Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: