Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa /  
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w powstanie i rozwój 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej Prace Naukowe AE Katowice 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze zagadnienia teoretyczne 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja dokąd zmierza Polska ? 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja dokąd zmierza Unia Europejska ? 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2000 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System gospodarki rynkowej pozaeuropejskie modele Prace Naukowe AE Katowice 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej : Studia Ekonomiczne nr 30 : Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" / 
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 30 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja w kierunku Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski na tle Unii Europejskiej /
author Swadźba, Stanisław.

Series: Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 30 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W kierunku rozwoju przemysłów wysokiej technologii (High Technology Industries) : analiza porównawcza struktury produkcji przemysłu przetwórczego oraz handlu zagranicznego Unii Europejskiej, USA i Japonii /  
author Swadźba, Stanisław.

Series: Wybrane zagadnienia ekonomiczne w teorii i praktyce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 3 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja i innowacyjność w rozwoju regionów
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2007 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje Prace Naukowe AE Katowice 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej : praca zbiorowa /  
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów Prace Naukowe AE Katowice 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2005 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja i globalizacja a system gospodarczy. konsekwencje dla Polski 
author Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja i innowacyjność w rozwoju regionów : praca zbiorowa /  
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? :praca zbiorowa /  
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2012 Call number: [338.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekty makro- i mezoekonomiczne : Studia Ekonomiczne nr 145 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
red. naukowy Czech-Rogosz, Joanna.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Systemy gospodarcze i ich ewolucja nr 145 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego : zagadnienia teoretyczne /  
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2013 Call number: [330.34] Series: Praca Naukowa Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 310 /  
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 310 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 311 /  
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 311 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: