Koncepcja powszechnego uwłaszczenia jako propozycja rozwoju kapitału społecznego w Polsce /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny w ujęciu Witolda Trąmpczyńskiego
author Suwalski, Andrzej

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwłaszczenie obywateli jako element polskiej
author Suwalski, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia zarządzania Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 65 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagadnienie partycypacji pracowniczej w polskiej prywatyzacji /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 11 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 11 /  
 

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Series: Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 11 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania powszechnej prywatyzacji /
author Suwalski, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 249 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inspiracje i rozwiązania partycypacji pracowniczej w Polsce /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 256 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja zbiorowych stosunków pracy w Polsce /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Psychospołeczne aspekty zwiększania efektywności organizacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 271 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partycypacja pracownicza w procesie przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Aksjologiczne i metodologiczne problemy socjologii ekonomicznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 237 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Własność a humanizacja pracy /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Praca w perspektywie humanistycznej Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 120 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Własność państwowa a polska myśl ekonomiczna
author Suwalski, Andrzej

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Własność i prywatyzacja a powszechne uwłaszczenie
author Suwalski, Andrzej

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Płaszczyzny dyskusji wokół polskiej prywatyzacji /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 5 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne wymiary restrukturyzacji gospodarki polskiej /
author Januszek, Henryk.

Series: Aksjologiczne i metodologiczne problemy socjologii ekonomicznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 237 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja zbiorowych stosunków pracy w Polsce /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 11 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania sprawiedliwości społecznej /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niektóre aspekty sporu o powszechne uwłaszczenia /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 257 Seria I z. 257 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja polskiej gospodarki a problem wykorzystania kapitału zagranicznego /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Studia z etyki i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.270 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: