Strategia kooperacji przedsiębiorstw jako odpowiedź na zmiany otoczenia rynkowego /
author Sudolska, Agata.

Series: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 88 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego
author Popławski, Wojciech.

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych
author Sudolska, Agata.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przejawy aktywności proinnowacyjnej przedsiębiorstw
author Sudolska, Agata.

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery innowacyjności przedsiębiorstw regionu
author Sudolska, Agata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola współpracy w procesie kształtowania
author Glabiszewski, Waldemar.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (136) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich
author Sudolska, Agata.

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola instytucji wspierania biznesu w aktywizowaniu
author Sudolska, Agata.

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwijanie relacji z nabywcami jako wyraz adaptacji przedsiębiorstw do nowych wyzwań rynkowych /
author Sudolska, Agata.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 594 Ekonomiczne Problemy Usług nr 54 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola zasobów wiedzy w umacnianiu konkurencyjności przedsiębiorstwa /
author Sudolska, Agata.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niwelowanie luki zasobowej jako czynnik stymulujący kreowanie więzi międzyorganizacyjnych /
author Sudolska, Agata.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje z pracownikami jako obszar wdrażania CSR /
author Furmańska-Maruszak, Agnieszka.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (176) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: