Zarządzanie marketingowe w sferze usług
red. Styś, Aniela

Publication year: 2001 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces kreatywności w marketingu
red. Styś, Aniela

Publication year: 2006 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości adaptacji intstrumentów marketingu w
author Styś, Aniela

Series: Współczesne zarządzanie nr 2/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich Prace Naukowe AE Wrocław nr 1046 
red. naukowy Styś, Aniela

Publication year: 2004 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing usług
red. Styś, Aniela

Publication year: 1996 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing - wyzwania procesów transformacji
author Styś, Aniela

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie marketingowe w sferze usług
red. Styś, Aniela

Publication year: 2001 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia marketingowa w procesach zmian
red. naukowy Styś, Aniela

Publication year: 2003 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Markieting w kontekście społecznej odpowiedzialności
author Styś, Aniela

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (137) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania. 
red. naukowa Mazurek-Łopacińska, Krystyna.

Publication year: 2000 Call number: [339.138] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 852 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania. 
red. naukowa Mazurek-Łopacińska, Krystyna.

Publication year: 2000 Call number: [339.138] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 852 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne planowanie marketingowe
author Kłeczek, Ryszard.

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Strategia marketingowa w procesach zmian
author Styś, Aniela

Publication year: 2003 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Markieting usług
author Styś, Aniela

Publication year: 2003 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy zarządzania i marketingu /
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarstwo domowe jako uczestnik procesów rynkowych /
author Styś, Aniela.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy konsumpcji – nowe tendencje i formy /
author Styś, Aniela.

Series: Handel wewnętrzny nr 2(361)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w biznesie /
 

Publication year: 2018 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: