Wejście przedsiębiorstwa na nieukształtowane rynki zagraniczne i związane z nim ryzyko : Wyzwania dla menedżerów /  
author Stankiewicz, Janina.

Series: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 50 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewaluacja efektywności szkoleń pracowników szansą na poprawę ich rezultatów : w świetle wyników badań / 
author Stankiewicz, Janina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy konsolidacji sprawozdań finansowych
author Stankiewicz, Janina.

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Upowszechnianie wartości i norm społecznych wśród pracowników z wykorzystaniem kodeksu etycznego /
author Stankiewicz, Janina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości
red. Sojak, Sławomir.

Publication year: 2008 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kultura proinnowacyjna w badanych
author Stankiewicz, Janina.

Series: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 88 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości
author Sojak, Sławomir.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy rachunkowości
author Sojak, Sławomir.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy rachunkowości
author Sojak, Sławomir.

Publication year: 2008 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy konsolidacji sprawozdań finansowych
author Stankiewicz, Janina.

Publication year: 2009 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikowanie się w organizacji
author Stankiewicz, Janina.

Publication year: 1999 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości
author Sojak, Sławomir.

Publication year: 2002 Call number: [14.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości
author Sojak, Sławomir.

Publication year: 2004 Call number: [14.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa : zbiór zadań 
author Stankiewicz, Janina.

Publication year: 1998 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikowanie się w organizacji
author Stankiewicz, Janina.

Publication year: 2006 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikowanie się w organizacji /
author Stankiewicz, Janina.

Publication year: 2006 Call number: [I ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości motywowania klientów wewnętrznych banków (w świetle wyników badań) /
author Stankiewicz, Janina.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 594 Ekonomiczne Problemy Usług nr 54 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura coachingu w organizacji : potrzeba i proces jej kształtowania /
author Stankiewicz, Janina.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przegląd motywatorów stosowanych w podlaskich przedsiębiorstwach budowlanych /
author Stankiewicz, Janina.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstępna koncepcja wytycznych zarządzania logistycznego przez jakość /
author Stankiewicz, Janina.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwalanie przedsiębiorczych zachowań przez kształtowanie kultury organizacyjnej /
author Stankiewicz, Janina.

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania pracowników sprzyjające innowacyjności organizacji w świetle badań /
author Stankiewicz, Janina.

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaangażowanie pracowników i jego "druga strona" : pracoholizm i wypalenie zawodowe /
author Stankiewicz, Janina.

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od wspólnoty do koopetycji - zarys ewolucji (współ) działań istotnych dla zarządzania w organizacji /
author Stankiewicz, Janina.

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model procesu ustanawiania i prowadzenia polityki informacyjnej uczelni publicznej /
author Stankiewicz, Janina.

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Deficyt równowagi między pracą a życiem prywatnym i możliwości ograniczenia ich przez programy WLB /
author Stankiewicz, Janina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce nr 8(46) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pracownicy 500+ w perspektywie 360° na przykładzie oceny pielęgniarek /
author Stankiewicz, Janina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce nr 8(46) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia : pojęcia, teorie, problemy / 
author Gołdyka, Leszek.

Publication year: 2000 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Coaching wiedzy jako metoda wspomagająca rozwijanie kompetencji i postaw pracowników organizacji opartych na wiedzy /  
author Stankiewicz, Janina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 12(12) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Coaching wiedzy jako metoda wspomagająca rozwijanie kompetencji i postaw pracowników organizacji opartych na wiedzy /  
author Stankiewicz, Janina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 12(12) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania pracowników sprzyjające innowacyjności organizacji w świetle badań /
author Stankiewicz, Janina.

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzbudzanie i rozwijanie zaangażowania wolontariuszy w organizacjach non profit przez mentoring
Autor Stankiewicz, Janina.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (183) / 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: