Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi /
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2006 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W pięćdziesięciolecie uzyskania doktoratu przez profesora dr. hab.Jerzego Trzecienieckiego. działalność naukowo-badawcza 
author Stabryła, Adam.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (142) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projektowanie organizacji systemów referencyjnych zarządzania
author Stabryła, Adam.

Series: Prace z zakresu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem
author Stabryła, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu procesu zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 652 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2000 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aspekty interpretacyjne i metodologiczne zarządzania
author Stabryła, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 613 
red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody oceny efektywności zmian organizacyjnych
author Stabryła, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 529 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Produktywność strukturalna w zarządzaniu rozwojem
author Stabryła, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi /
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie programami i projektami na poziomei
author Bartusik, Katarzyna

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 567 
red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu procesu zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 700 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane rachunki kosztów w zarządzaniu procesowym
author Stabryła, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 506 
red. Stabryła, Adam.

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Zarządzanie 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 531 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 534 
red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane metody kontroli kosztów i finansowania
author Stabryła, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy 
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prace z zakresu procesu zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 753 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka podejmowania decyzji w systemie
author Stabryła, Adam.

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka doskonalenia struktur organizacyjnych
author Stabryła, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego W 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 735 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekt interpretacyjny i metodologiczny
author Stabryła, Adam.

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe nr 811 Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania firm Modele, metody, praktyka 
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Zeszyty Nasukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania Zeszyty Naukowe nr 799 Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu procesu zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 627 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu procesu zarządzania : Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / 
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nr 782 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe nr 854 Uniwersytet Ekonomiczny w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy programowania rozwoju
author Stabryła, Adam.

Series: Determinanty rozwoju gospodarczego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: