Kadra kierownicza w procesie restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa /
author Stańda, Andrzej.

Series: Strategie przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 234 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo kierownicze w wymiarze kultury organizacyjnej /
author Stańda, Andrzej.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna w warunkach zarządzania kryzysowego /
author Stańda, Andrzej.

Series: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 50 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny organizacji - jego wartość i pomiar /
author Stańda, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 22/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna w perspektywie strategicznej /
author Stańda, Andrzej.

Series: Współczesne tendencje w zarządzaniu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 33 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie /
author Banaszyk, Piotr.

Publication year: 1997 Call number: [Podręcznik] Available: (18); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart
         (1)

Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie /
author Banaszyk, Piotr.

Publication year: 1997 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie
author Banaszyk, Piotr.

Publication year: 1995 Call number: [10.B] [Depozyt] [Podręcznik] Available: (288); Checked out: (10); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Złożoność procesu zmiany kulturowej w organizacji /
author Stańda, Andrzej.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (162) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania skuteczności zarządzania zmianą organizacyjną /
author Stańda, Andrzej.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O niektórych uwarunkowaniach skuteczności procesu zmian organizacyjnych /
author Stańda, Andrzej.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: