Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej
oprac. Jurkowska, Agata

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Series: Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej Tom 2, część 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu krytyczna analiza 
red. Bernatt, Maciej

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucjonalne modele wdrażania reguł konkurencji wnioski dla Polski 
author Skoczny, Tadeusz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej
oprac. Jurkowska, Agata

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Series: Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej Tom 2, część 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce : a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe : Airports services in the European Union and Poland : competition law and airports regulations : Seria: Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne 
author Czernicki, Filip

Publication year: 2010 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / 
Red. Skoczny, Tadeusz.

Publication year: 2014 Call number: [346] Series: Duże Komentarze Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / 
 

Publication year: 2014 Call number: [03.0] Series: Duże Komentarze Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz / 
author Jakubecki, Andrzej.

Publication year: 2016 Call number: [346] Series: Duże Komentarze Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: