Wpływ warunków demograficznych na marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
author Skawińska, Eulalia.

Series: Marketing i Rynek nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Competitivness Management
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej /  
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw nowe podejście 
red. naukowy Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy marketingu : kompendium, testy, zadania, analiza przypadków /  
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2005 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat - Europa - Polska /  
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (4); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat - Europa - Polska /  
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy marketingu : kompendium, testy, zadania, analiza przypadków /  
 

Publication year: 2005 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy ekonomiczne jako wyzwania dla przegląd zagadnień i definicji 
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem monografia 
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii
red. naukowa Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2004 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania marketingowe wobec przedsiębiorstw
red. naukowy Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2005 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Labour Resources Management and Human Capital
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie marketingowe w przedsiębiorstwie
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 1997 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce diagnoza stanu i perspektywy wzrostu 
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej /  
Autor Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (53); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej /  
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej 
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy ekonomii Ćwiczenia z zadaniami 
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2006 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy ekonomiczne jako wyzwania dla przegląd zagadnień i definicji 
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2000 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ grona firm szkutniczych na tworzenie lokalnej
author Skawińska, Eulalia.

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalne warunki współpracy między nauką i
author Skawińska, Eulalia.

Series: Marketing i Rynek dodatek grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw nowe podejście 
red. naukowy Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy marketingu : kompendium, testy, zadania, analiza przypadków /  
 

Publication year: 2005 Call number: [Podręcznik] Available: (26); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klastry biznesowe w rowoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat, Europa, Polska 
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2009 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją /
author Popławski, Wojciech.

Publication year: 2012 Call number: [11.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny w rozwoju regionu
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2012 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europe jskiej
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2004 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy marketingu : kompendium, testy, zadania, analiza przypadków 
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2005 Call number: [11.0] Available: (7); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania marketingowe wobec przedsiębiorstw przyszłości w Polsce
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2005 Call number: [11.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / 
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2008 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy wzrostu / 
 

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku : Eliza Frejtag-Mika, Jarosław Gołębiewski, Wiesław Matwiejczuk, Bartosz Mickiewicz, Magdalena Rzemieniak, Joanna Samul, Katarzyna Sieradzka, Eulalia Skawińska, Izabela Wojewoda, Romuald I. Zalewski.  
author Frejtag-Mika, Eliza

Publication year: 2015 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność : kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw XXI w. / 
author Skawińska, Eulalia.

Series: Przegląd Organizacji nr 3 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie innowacji społecznych w kształtowaniu wizerunku regionu jako źródła przewagi konkurencyjnej /
author Skawińska, Eulalia.

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody oceny projektów realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego /
author Skawińska, Eulalia.

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku : czynniki wzrostu /  
author Frejtag-Mika, Eliza

Publication year: 2015 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność : kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw XXI w. / 
author Skawińska, Eulalia.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: