Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce synteza badań i kierunki działania 
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Development of eonomimc knowlage in the era of
author Siuta-Tokarska, Barbara

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją w czasie kryzysu badania empiryczne przedsiębiorstw w Polsce w dobie 
author Siuta-Tokarska, Barbara

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja zrównoważonego rozwoju na obecnym etapie globalnych uwarunkowań i ograniczeń środowiskowych /
author Siuta-Tokarska, Barbara.

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości /
author Siuta-Tokarska, Barbara.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (156) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania 
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce : analiza i ocena wyników badań / 
author Siuta-Tokarska, Barbara.

Publication year: 2015 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w świetle samooceny ich właścicieli i menedżerów /
author Borowiecki, Ryszard

Series: Przegląd Organizacji nr 10 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w świetle samooceny ich właścicieli i menedżerów /
author Borowiecki, Ryszard.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etapowość rozwoju MŚP w Polsce : wyniki badań empirycznych / 
author Siuta-Tokarska, Barbara

Series: Przegląd Organizacji nr 9 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju - metaparadygmat nauk o zarządzaniu XXI wieku /
author Borowiecki, Ryszard.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: