Niektóre zagadnienia socjologii marketingu /
author Sikora, Jan.

Series: Aksjologiczne i metodologiczne problemy socjologii ekonomicznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 237 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników /
author Sikora, Jan.

Series: Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 11 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola marketingu w zarządzaniu kadrami w banku /
author Sikora, Jan.

Series: Psychospołeczne aspekty zwiększania efektywności organizacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 271 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny w zarządzaniu konfliktem w zakładzie pracy /
author Sikora, Jan.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany wartości w gospodarce rynkowej
author Bylok, Felicjan.

Series: Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 11 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Więzi społeczne w kształtowaniu przemian społeczno-gospodarczych na przykładzie miasta Witnicy w województwie gorzowskim /
author Sikora, Jan.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 249 Seria I Z. 249 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja ekonomiczna jako niezbędny składnik
author Sikora, Jan

Publication year: 2011 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liderzy i elity społeczne w społeczności lokalnej /
author Sikora, Jan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 16/2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji /
author Bosiacki, Stefan.

Publication year: 1999 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy socjologii /
author Januszek, Henryk.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (19); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologiczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych /
author Sikora, Jan.

Series: Studia z etyki i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.270 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy socjologii /
author Januszek, Henryk.

Publication year: 2012 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie konfliktem w zakładzie prac Zeszyt 105/9 
author Sikora, Jan

Publication year: 1998 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Humanizacyjny wymiar pracy w turystyce /
author Sikora, Jan.

Series: Praca w perspektywie humanistycznej Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 120 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość jako czynnik zmian społeczno-gospodarczych wsi i rolnictwa /
author Sikora, Jan.

Series: Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 5 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketingowe aspekty zarządzania kadrami w banku /
author Sikora, Jan.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 257 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketingowe aspekty zatrudniania pracowników /
author Sikora, Jan.

Series: Współczesne dylematy zatrudnienia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.265 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agroturystyka czynnikiem rozwoju gospodarki rynkowej na obszarach wiejskich /
author Sikora, Jan.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjoekonomiczne znaczenie pieniądza /
author Sikora, Jan.

Series: Aksjologiczne i metodologiczne problemy socjologii ekonomicznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 237 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja ruchu turystycznego na wsi : podręcznik dla technikum rolniczego /  
author Sikora, Jan.

Publication year: 1999 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia pracy /
author Januszek, Henryk.

Publication year: 2000 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy socjologii /
author Januszek, Henryk.

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (33); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kulturowe i społeczno-ekonomiczne determinanty komunikacji społecznej i informacji naukowej /
author Sikora, Jan.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 257 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji /
author Bosiacki, Stefan

Publication year: 1999 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i socjologiczne funkcje pieniądza w gospodarce rynkowej /
author Sikora, Jan.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej. Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 19 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywowanie pracowników
author Sikora, Jan

Publication year: 2000 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rola izb przemysłowo-handlowych w kształtowaniu elit gospodarczych w Polsce /
author Sikora, Jan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 21/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zespół pracowniczy Zeszyt 178/2000 
author Sikora, Jan

Publication year: 2000 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia pracy /
author Januszek, Henryk.

Publication year: 2000 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praca w perspektywie humanistycznej : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 120 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Praca w perspektywie humanistycznej Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 120 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym /
 

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Series: Podręczniki 59 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agroturystyka : przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 
author Sikora, Jan

Publication year: 2012 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: