Badania marketingowe a wybór formy internacjonalizacji firmy /
author Schroeder, Jerzy.

Series: Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 266 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola funkcji personalnej w procesie tworzenia i realizacji międzynarodowych fuzji i przejęć /
author Schroeder, Jerzy.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego /
author Schroeder, Jerzy

Publication year: 1998 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym /
 

Publication year: 2000 Call number: [339.5] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybór rynków zagranicznych : strategie i metody selekcji /  
author Schroeder, Jerzy.

Series: Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 241 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego
author Schroeder, Jerzy

Publication year: 1998 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym
author Fonfara, Krzysztof

Publication year: 2000 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie międzynarodowym
author Schroeder, Jerzy

Publication year: 2000 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Schroeder, Jerzy.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja handlu zagranicznego w Polsce ewolucja polityki handlu zagranicznego a 
red. naukowa Gorynia, Marian

Publication year: 1998 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania marketingowe rynków zagranicznych
author Schroeder, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania zarządzania kadrą w przedsiębiorstwach międzynarodowych /
author Schroeder, Jerzy.

Series: Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.278 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie Internetu jako źródła pozyskiwania informacji w międzynarodowych badaniach marketingowych /
author Schroeder, Jerzy.

Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych / Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 
red. naukowy Schroeder, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy przystosowawcze w polskim handlu Materiały konferencyjne AE Poznań 
red. naukowy Schroeder, Jerzy

Publication year: 2000 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Schroeder, Jerzy.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.278 / 
 

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Series: Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.278 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 66 / 
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Series: Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 66 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania marketingowe rynków zagranicznych /
author Schroeder, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [XII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania marketingowe rynków zagranicznych /
author Schroeder, Jerzy

Publication year: 2002 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel i finanse
red. naukowy Schroeder, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym Materiały konferencyjne AE Poznań 
red. naukowy Schroeder, Jerzy

Publication year: 2000 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe badania marketingowe /
author Schroeder, Jerzy.

Publication year: 2013 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania marketingowe rynków zagranicznych
author Schroeder, Jerzy

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Międzynarodowe badania marketingowe
author Schroeder, Jerzy

Publication year: 2013 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i źródła poszukiwania informacji o partnerach zagranicznych a zasięg rynkowy działalności polskich przedsiębiorstw /
author Schroeder, Jerzy.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (164) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi /
Autor Schroeder, Jerzy.

Publication year: 2010 Call number: [10.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: