Polityka rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej a wiarygodność i porównywalność sprawozdań finansowych /
author Samelak, Janusz.

Series: Prace katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tworzenie rezerw w rachunkowości zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny /
author Samelak, Janusz.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z.272 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa teoretyczne podstawy 
red. naukowy Samelak, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw /
author Samelak, Janusz.

Series: Krajowy i międzynarodowy wymiar współczesnej rachunkowości Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 117 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja sprawozdania finansowego według Ram Konceptualnych i Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 1 oraz polskiego prawa bilansowego /
author Samelak, Janusz.

Series: Funkcje rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości
red. naukowy Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2011 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości /
red. naukowy Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa teoretyczne podstawy 
red. naukowy Samelak, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty sprawozdawczości finansowej Prace Habilitacyjne AE Poznań Nr 12 
author Samelak, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa obszary problemowe 
red. naukowy Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa : obszary problemowe 
author Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa : Teoretyczne podstawy : Materiały dydaktyczne : 211 
author Samelak, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości
author Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego /
author Samelak, Janusz.

Publication year: 2013 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa : obszary problemowe / 
red. naukowy Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2009 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa : teoretyczne podstawy / 
red. naukowy Samelak, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [V ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: