Nadzór właścicielski w polskim systemie bankowym
author Sablik, Stanisław.

Series: Wybrane zagadnienia makroekonomiczne Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Holdingi finansowe, ich pozycja i wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych /
author Sablik, Stanisław.

Series: Kluczowe zagadnienia współczesnej ekonomii w teorii i praktyce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 32 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kapitału zagranicznego na polski sektor
author Sablik, Stanisław.

Series: Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy konsolidacji w polskim sektorze bankowym : studium zjawiska /  
author Sablik, Stanisław.

Series: Teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 22 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja polskiego systemu bankowego w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : wybrane problemy /  
author Sablik, Stanisław.

Series: Rozważania wokół wybranych kategorii ekonomicznych na tle przemian gospodarczych Europy i Polski na przestrzeni wieków Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 18 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: