Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską
red. naukowy Słodczyk, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia, polityka, społeczeństwo księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr hab. 
red. Kubow, Adam

Publication year: 2001 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy i uwarunkowania budowania
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony
red. Słodczyk, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy i kierunki przemian w gospodarce, księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. 
red. Bucka, Maria

Publication year: 2005 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Course and Effects of the Transformation Procesess
wyd. Słodczyk, Janusz

Publication year: 2001 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji
red. Słodczyk, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkc
red. naukowa Słodczyk, Janusz

Publication year: 2002 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekologiczne aspekty gospodarki miejskiej i nowe instrumenty w zarządzaniu miastem
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2000 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2003 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miast
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast /
 

Publication year: 2002 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: