Nadzór bankowy w gospodarce rynkowej (część I)
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (35) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko kredytowe w działalności banków w systemie bankowym w Polsce
author Rzeczycka, Anna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System bankowy w gospodarce rynkowej /
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z. 4 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Publication year: 2006 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Płynność w działalności przedsiębiorstwa, jej
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne i reforma systemu bankowego w
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (33) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność funkcjonowania wybranych elementów
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (33) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (38) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adekwatność kapitałowa w systemie bankowym w Polsce
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (35) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krótkoterminowe papiery dłużne w finansowaniu
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (51) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko płynności w banku komercyjnym, jego istota i
author Rzeczycka, Anna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse w przedsiębiorstwie turystycznym /
author Rzeczycka, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadzór bankowy jako element otoczenia banku komercyjnego /
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko walutowe w działalności banków w Polsce. Wybrane problemy 
author Rzeczycka, Anna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (38) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikro- i makrootoczenie jako determinanta ryzyka kredytowego banków komercyjnych w Polsce /
author Rzeczycka, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 29/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys bankowy jako przejaw niestabilności systemu
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (42) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystywanie instrumentów pochodnych w
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce
author Rzeczycka, Anna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (29) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego a
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Faktoring jako źródło finansowania należności
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (49) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona depozytów w bankach i SKOK jako element
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Płynność sektora bankowego w Polsce a makrootoczenie
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (48) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys globalne a sytuacja gospodarcza Polski
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (49) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys subprime a sytuacja banków komercyjnych w Polsce /
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 29/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzysy finansowe jako element wahań koniunktury
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (42) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność funkcjonowania wybranych elementów
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (29) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne regulacje w kształtowaniu płynności sektora bankowego w Polsce /
author Rzeczycka, Anna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (57) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryteria fiskalne w procesie konwergencji Polski do wymogów UE /
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (57) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność depozytowa instytucji finansowych i jej prawne otoczenie /
author Rzeczycka, Anna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (60) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem ubóstwa w Polsce /
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (60) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Publication year: 2006 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse w przedsiębiorstwie turystycznym
author Rzeczycka, Anna.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kredyt kupiecki a zatory płatnicze /
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (72) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Anioły biznesu jako niekonwencjonalne źródło finansowania przedsiębiorczości /
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (73) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza, umiejętności i świadomość finansowa studentów kierunków ekonomiczno-społecznych i technicznych Politechniki Gdańskiej /
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (73) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko kredytowe w działalności banków w systemie bankowym w Polsce /
author Rzeczycka, Anna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: