Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu / | Zeszyty naukowe [Górnośląska Wyższa Szkoła handlowa im. Wojciecha Korfantego] z.18 / 
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Series: Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu Zeszyty Naukowe [Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego] z.18 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie : Studia Ekonomiczne nr 37 : Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" / 
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Series: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 37 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Rokita, Jerzy.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja ucząca się Prace Naukowe AE Katowice 
author Rokita, Jerzy.

Publication year: 2003 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie
author Rokita, Jerzy.

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zeszyt 15 Zeszyt Naukowy Zarządzania i Marketingu 
red. naukowy Rokita, Jerzy.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dynamika zarządzania organizacjami /
author Rokita, Jerzy.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami /
author Rokita, Jerzy.

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne: tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej / 
author Rokita, Jerzy.

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne
author Rokita, Jerzy.

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zeszyty Naukowe : Górnosląska Wyższa Szkoła Handlowa : zeszyt nr 18 : zeszyt naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu 
author Rokita, Jerzy.

Publication year: 2003 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy struktur organizacyjnych w uczeniu się /
author Rokita, Jerzy.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podejmowanie decyzji w warunkach nieprzewidywalności zmian /
author Rokita, Jerzy.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inne spojrzenie na źródła potencjału konkurencyjnego organizacji /
author Rokita, Jerzy.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (176) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: