Dochody rozporządzalne i struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w 2005 roku /
author Roeske-Słomka, Iwona.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace statystyczne i demograficzne / Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 17 
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Series: Prace statystyczne i demograficzne Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 17 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka opisowa
author Roeske-Słomka, Iwona

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktury wydatków gospodarstw domowych w dochodach rozporządzalnych /
author Roeske-Słomka, Iwona.

Series: Szkice z metodologii badań zjawisk demograficznych i ekonomicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 22 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozkłady gospodarstw domowych pracowniczych według dochodu na podstawie miar entropijnych /
author Roeske-Słomka, Iwona.

Series: Prace z zakresu statystyki i demografii Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 251 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody statystyki opisowej Pomocnicze Materiały Dydaktyczne Zeszyt 1 
author Chromińska, Maria

Publication year: 2004 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prace statystyczne i demograficzne : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 110 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Prace statystyczne i demograficzne Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 110 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom i zróżnicowanie wydatków na mieszkanie w gospodarstwach domowych /
author Roeske-Słomka, Iwona.

Series: Prace statystyczne i demograficzne Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 110 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka /
author Kędelski, Mieczysław.

Publication year: 1997 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie dochodów rozporządzalnych według typów gospodarstw domowych i liczby osób /
author Roeske-Słomka, Iwona.

Series: Prace statystyczne i demograficzne Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 17 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka
author Kędelski, Mieczysław

Publication year: 1997 Call number: [13.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka
author Kędelski, Mieczysław

Publication year: 1998 Call number: [13.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: