Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych jako bariera w wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych : wybrane aspekty /  
author Redo, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 8(8) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki i eliminacja podwójnego finansowania w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego / Jarosław Redo. 
author Redo, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Rozwój gospodarczy w świetle ekonomii behawioralnej nr 6 (44) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasada konkurencyjności jako prawna gwarancja efektywnego wydatkowania środków publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /
author Redo, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój teorii ekonomii nr 3 (41) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółka celowa - kilka uwag na temat nowej formy realizacji inwestycji infrastrukturalnych /
author Redo, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 10(10) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: