Infrastruktura w warunkach transformacji systemowej /
author Ratajczak, Marek.

Series: Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 12 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Polsce wobec wyzwań
author Ratajczak, Marek

Series: Master of Business Administration nr 6 (113) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne teorie ekonomiczne
red. naukowy Ratajczak, Marek

Publication year: 2012 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansyzacja gospodarki
author Ratajczak, Marek

Series: Ekonomista nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój akademickiej edukacji menedżerskiej w świetle warunków integracji europejskiej /
author Ratajczak, Marek.

Series: Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 6 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Money andTransition
red. Ratajczak, Marek

Publication year: 2006 Call number: [336.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii myśli Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 160 
author Bludnik, Izabela

Publication year: 2004 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Liberalizm we współczesnej gospodarce
red. naukowy Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska transformacja-między teorią a praktyką : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 118 / 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Polska transformacja-między teorią a praktyką Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 118 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Infrastruktura jako uwarunkowanie współpracy gospodarczej państw Grupy Wyszehradzkiej /
author Ratajczak, Marek.

Series: Problemy transformacji wewnętrznej i integracji ekonomicznej państw Grupy Wyszehradzkiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 232 (1995) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój infrastruktury w skali międzynarodowej a aktywność sektora prywatnego /
author Ratajczak, Marek.

Series: Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.278 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne teorie ekonomiczne
red. naukowy Ratajczak, Marek

Publication year: 2005 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 77 / 
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Series: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 77 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii myśli Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 113 
author Bludnik, Izabela

Publication year: 2002 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The European Investment Bank and its role in the development of infrastructure in the member countries of the European Union /
author Ratajczak, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 253 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Infrastruktura społeczna w warunkach transformacji ustrojowej /
author Ratajczak, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2(2)/1996 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja ustrojowa w świetle ustaleń i założeń
author Ratajczak, Marek

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne teorie ekonomiczne /
red. naukowy Ratajczak, Marek

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy rozwoju eduakcji ekonomicznej w Polsce : zeszyt 3 
author Ratajczak, Marek

Publication year: 2001 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki /
author Ratajczak, Marek.

Series: Ekonomista nr 2/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizm ekonomiczny : wczoraj i dziś / 
author Ratajczak, Marek.

Series: Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 230 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizm i neoliberalizm ekonomiczny w perspektywie historycznej /
author Ratajczak, Marek.

Series: Ekonomista nr 1/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne teorie ekonomiczne /
 

Publication year: 2014 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ zmiennych nominalnych na sferę realną w warunkach transformacji środkowoeuropejskiej /
 

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: