Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 924 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo turystyczne /
author Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : problemy współpracy transgranicznej /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2003 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 967 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : wybrane problemy współpracy w turystyce w euroregionie Nysa /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2005 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1067 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka a Środowisko 8 innowacyjność w gospodarce Prace Naukowe nr 2 (1202) 
red. naukowy Rapacz, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka a środowisko 10 Rola innowacji w budowaniu konkurencyjności regionów Prace Naukowe nr 29 Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Rapacz, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie /
author Kornak, Aleksander Stefan.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej /
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2003 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1000 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka a Środowisko 4 Problemy konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw Prace Naukowe AE Wrocław nr 1095 
red. naukowy Rapacz, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnertwo w tworzeniu turystycznego produktu
author Rapacz, Andrzej

Series: Marketing przyszłości Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie : euroregionalizacja, konkurencyjność, marketing /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2005 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1074 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przekształcenia własnościowe i strukturalne w branży usług hotelarskich i gastronomicznych w Polsce /
author Rapacz, Andrzej.

Series: Aktualne problemy gospodarki turystycznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 247 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2009 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 50 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka a Środowisko 2 Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw Prace Naukowe AE Wrocław nr 1043 
red. naukowy Rapacz, Andrzej

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej /
red. Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej /
red. Rapacz, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie /
author Kornak, Aleksander Stefan

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy polityki turystycznej / 
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy polityki turystycznej / 
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2012 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 259 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy funkcjonowania rynku turystycznego /  
red. naukowa Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 258 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo turystyczne
author Rapacz, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [15.C] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy polityki turystycznej : prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : 259 
author Rapacz, Andrzej

Publication year: 2012 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy funkcjonowania rynku turystycznego : prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : 258 
author Rapacz, Andrzej

Publication year: 2012 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie
author Kornak, Aleksander S.

Publication year: 2001 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych /  
 

Publication year: 2013 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 303 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju /  
 

Publication year: 2013 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 304 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo w tworzeniu turystycznego produktu terytorialnego na przykładzie Sudetów /
author Rapacz, Andrzej.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 596 Ekonomiczne Problemy Usług nr 56 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna w regionie : Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca /  
 

Publication year: 2015 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 379 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing turystyczny
 

Publication year: 2018 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 535 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: