Porównanie gospodarek opartych na wiedzy w krajach triady
author Puślecki, Łukasz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ współpracy technologicznej krajów rozwiniętych
author Puślecki, Łukasz

Publication year: 2010 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka handlu międzynarodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej w procesie globalizacji współczesnej gospodarki światowej /
author Puślecki, Łukasz.

Series: Teoria i praktyka współczesnej polityki handlu międzynarodowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 63 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca i rywalizacja technologiczna krajów rozwiniętych gospodarczo w ugrupowaniach integracyjnych /
author Puślecki, Łukasz.

Series: Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 109 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza współczesnych aliansów strategicznych, w tym technologicznych /
author Puślecki, Łukasz.

Series: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja aliansów technologicznych w warunkach globalizacji gospodarki światowej na przykładzie krajów Triady i Polski /
author Puślecki, Łukasz.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: