Administracja lokalna w odbiorze społecznym /
author Przybyszewski, Roman.

Series: Optimum nr 3(47) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja publiczna wobec przemian
author Przybyszewski, Roman

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka kadrowa w procesie humanizacji stosunków
author Przybyszewski, Roman

Publication year: 2004 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki
author Przybyszewski, Roman

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy porozumiewania się obywatela z urzędem
author Przybyszewski, Roman

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (142) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja publiczna wobec przemian społeczno-ekonomicznych epoki informacyjnej
author Przybyszewski, Roman

Publication year: 2009 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja publiczna w wymiarze społecznym i humanistycznym : założenia, teraźniejszość i przyszłość 
author Przybyszewski, Roman

Publication year: 2011 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka kadrowa w procesie humanizacji stosunków pracy
author Przybyszewski, Roman

Publication year: 2004 Call number: [10.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: