Niezależność banku centralnego a wyborczy cykl koniunkturalny /
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Harmonizacja operacji otwartego rynku w Polsce z rozwiązaniami Eurosystemu /
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Funkconowanie rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 52 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejski kontekst instrumentów polityki pieniężnej NBP /
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dwudziestolecie polityki pieniężnej NBP. Wpływ transformacji i integracji gospodarczej
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredyty i gwarancje bankowe materiały pomocnicze do ćwiczeń 
red. naukowy Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2000 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomia : materiały do ćwiczeń /  
 

Publication year: 2005 Call number: [Podręcznik] Available: (18); Checked out: (18); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek papierów wartościowych strefy euro
red. Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena realizacji kryteriów konwergencji przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej /
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 91 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej NBP w reakcji na kryzys finansowy /
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 26/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość w okresie przemian systemowych : wybrane zagadnienia /  Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 262 (1998) 
 

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Series: Bankowość w okresie przemian systemowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredyty i gwarancje bankowe Materiały pomocnicze do Materiały Dydaktyczne Nr 72 
red. naukowy Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2000 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia z bankowości centralnej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 56 /  
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Studia z bankowości centralnej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 56 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje, przedsiębiorstwa, turystyka w badaniach Debiuty Ekonomiczne 6 
red. naukowy Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2007 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna polityka pieniężna /
 

Publication year: 2008 Call number: [336.74] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna polityka pieniężna /
 

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (38); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Impulsy i instrumenty monetarne w kształtowaniu
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Operacje otwartego rynku w absorpcji nadpłynności /
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Studia z bankowości centralnej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 56 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek papierów wartościowych strefy euro /
red. Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 80 / 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 80 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Euro na cenzurowanym - perspektywy wprowadzenia
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej
red. naukowa Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2012 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart
         (1)

Rynek finansowy : | red. nauk. Wiesława Przybylska-Kapuścińska. wybrane zagadnienia / Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 4 
 

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Series: Rynek finansowy Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna i rynek : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 26 /  
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Polityka pieniężna i rynek Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 26 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pośrednictwo finansowe w Polsce
red. Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2009 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Funkconowanie rynku pieniężnego i kapitałowego : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 52 /  
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Funkconowanie rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 52 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek papierów wartościowych w Polsce Wybrane proble 
red. naukowy Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2002 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty płynności polskiego systemu bankowego w latach 1993-1998 /
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Rynek finansowy Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 4 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy 
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój systemów prognozowania inflacji w wybranych
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reakcje rynku na kryzys finansowy
red. Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna : cele, strategie i instrumenty /  
red. naukowy Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2002 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niezależność banku centralnego i jej dylematy w Polsce /
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Polityka pieniężna i rynek Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 26 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie się stóp procentowych na rynku kredytów i depozytów bankowych w latach 1993-1995 /
author Gajownik, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 262 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna w krajach UE-8 w okresie poakcesyjnym /
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 119 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: