Podstawy finansów i bankowości
author Dmowski, Adam

Publication year: 2005 Call number: [336.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i bankowość teoria i praktyka 
author Dmowski, Adam

Publication year: 2008 Call number: [336.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagrożenia rozwoju i bezpieczeństwo bankowości elektronicznej /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XIV zeszyt nr 1 (30) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ globalnego kryzysu rynków finansowych na koniunkturę polskiej gospodarki /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie4 (61) 2010 4 (61) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost znaczenia zintegrowanego zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XIII zeszyt nr 1 (28) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie procesów globalizacji ekonomicznej dla odbudowy polskiego systemu bankowego w nowych realiach gospodarczych /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XII zeszyt nr 1 (26) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki finansowe
author Dmowski, Adam

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy finansów i bankowości
author Dmowski, Adam

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i bankowość : Teoria i praktyka 
author Dmowski, Adam

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rynki finansowe
author Dmowski, Adam

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Credit scoring w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Credit scoring w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologiczne aspekty zarządzania organizacją /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w chmurze : jeden z kierunków przyszłości HR / 
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Emisja hałasu w pojazdach z napędem elektrycznym /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście rynku instrumentów pochodnych /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ globalnego kryzysu rynków finansowych na rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XIV zeszyt nr 3 (32) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: