Instrumenty wspierania rozwoju lokalnego : próba systematyzacji / 
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zobowiązania finansowe sektora samorządowego w latach 1999-2001 /
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Optimum nr 4(16) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego /
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Optimu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specyfika zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego /
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 26/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dług publiczny w systemie finansowym jednostek
author Poniatowicz, Marzanna.

Publication year: 2005 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu
author Poniatowicz, Marzanna.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód jako instrument współpracy transgranicznej /
author Truskolaski, Tadeusz.

Series: Optimum nr 2 (30) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozafinansowe instrumenty zarządzania samorządowym długiem publicznym.
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 36/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości a konkurencja podatkowa gmin /
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 52, nr 1 (2014) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Local government as a beneficiary of EU aid funds : key challenges for the 2014-2020 Financial Perspective / 
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 58, nr 1, 2015. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kryzysu gospodarczego na dochody największych miast z tytułu udziałów w podatkach państwowych /
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Finanse samorządu terytorialnego Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 29 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanism of Municipal Loans Management /
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Finanse samorządu terytorialnego Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 29 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Self-Government National Debt in Poland : Current Issues and Challenges /  
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Przemiany strukturalne w jednostkach sektora publicznego Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 70, nr 5 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze samorządowym a problematyka lokalnego długu publicznego /
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Optimum nr 3(51) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywne zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego - postulaty doktryny ekonomicznej i instrumenty /
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Problemy zarządzania nr 2(67) cz.1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: