Kulturowy kontekst idei "niewidzialnej ręki" na przykładzie koncepcji Adama Smitha /
author Pogonowska, Barbara.

Series: Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 249 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy etyki gospodarki rynkowej /
 

Publication year: 2000 Call number: [Podręcznik] Available: (20); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kategoria globalnej racjonalności gospodarowania /
author Pogonowska, Barbara.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 19 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy etyki gospodarki rynkowej /
 

Publication year: 2004 Call number: [174] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teorie i aplikacje etyki gospodarczej Materiały konferencyjne AE Poznań 
red. naukowy Pogonowska, Barbara.

Publication year: 2000 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia w społeczeństwie ponowoczesnym /
author Pogonowska, Barbara.

Series: Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 5 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jednostkowa racjonalność gospodarowania w teoriach ekonomicznych /
author Pogonowska, Barbara.

Series: Studia z etyki i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.270 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Racjonalność gospodarowania w ujęciu głównych stanowisk socjoekonomicznych /
author Pogonowska, Barbara.

Series: Aksjologiczne i metodologiczne problemy socjologii ekonomicznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 237 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny - poszukiwanie więzi społecznych późnej nowoczesności /
author Pogonowska, Barbara.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalizacja etyki zawodowej /
author Pogonowska, Barbara.

Series: Praca w perspektywie humanistycznej Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 120 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kategoria racjonalności w teoriach przedmiotowych makroekonomii Zeszyty Naukowe Seria II (prace habilitacyjne) 
author Pogonowska, Barbara.

Publication year: 1996 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy etyki gospodarki rynkowej /
 

Publication year: 2004 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy etyki gospodarki rynkowej
author Pogonowska, Barbara.

Publication year: 2000 Call number: [01.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy etyki gospodarki rynkowej
author Pogonowska, Barbara.

Publication year: 2004 Call number: [01.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kulturowe ujęcie zagadnienia obiektywizmu badań ekonomicznych /
author Pogonowska, Barbara.

Series: Optimum nr 2(80) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: