Dostosowanie oferty i sposobu kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb rynku pracy i rozwoju społeczno-gospodarczego woj. świętokrzyskiego
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena jakości kształcenia w zakresie nauk o
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Marketing i Rynek nr 7/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój zasobów ludzkich w jednostkach administracji publicznej : studium przypadku: Urząd Statystyczny w Kielcach / 
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 1 (102) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O przydatności strategii rozwoju dla praktyki zarządzania szkołą wyższą /
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Marketing i Rynek nr 1 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w warunkach kryzysu finansowego /
Red. Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nastroje mikroprzedsiębiorców regionu świętokrzyskiego /
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podróż służbowa przedsiębiorcy na gruncie podatku dochodowego /
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O trzeciej misji szkół wyższych w Polsce w świetle analizy ich misji i strategii rozwoju /
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (168) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O przydatności strategii rozwoju dla praktyki zarządzania szkołą wyższą /
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Marketing i Rynek nr 1 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania przedsiębiorcze właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw /
author Bąkowski, Andrzej.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania przedsiębiorcze właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw /
author Bąkowski, Andrzej.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek usług TSL w Polsce w latach 2004-2013 : wybrane aspekty ekonomiczne / 
author Bartosik, Artur.

Series: Handel wewnętrzny nr 1(360)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza komercjalizacji wyników badań naukowych, wsparcia przedsiębiorczości akademickiej oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez szkoły wyższe w Polsce - wybrane aspekty /
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Handel wewnętrzny nr 4(363)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola konwentu w procesie zarządzania uczelnią /
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Przegląd Organizacji nr 5 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania na rzecz rozwoju regionu w dokumentach strategicznych uczelni w Polsce w świetle analizy treści : komunikat z badań /  
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Optimum nr 3(69) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność szkół wyższych w Polsce na rzecz rozwoju społeczności lokalnych : dyskusja wokół pojęcia trzeciej misji uczelni /  
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Optimum nr 6(78) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola konwentu w procesie zarządzania uczelnią /
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: