Czynniki warunkujące efektywność narzędzi IR
author Pietrewicz, Lesław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interes przedsiębiorstwa a interes akcjonariuszy spółki giełdowej
author Pietrewicz, Lesław

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The impact of EU entry on financial structure and on
author Pietrewicz, Lesław

Series: Studia Ekonomiczne nr 1-2 (XLVIII-XLIX) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością w warunkach oderwania cen
author Pietrewicz, Lesław

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Should EU Entry Infuence Capital Structure Decisions
author Pietrewicz, Lesław

Series: Studia Ekonomiczne nr 3-4 (LIV-LV) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura kapitałowa a konkurencyjność polskich
author Pietrewicz, Lesław

Series: Studia Ekonomiczne nr 3-4 (LVIII-LIX) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pułapki zarządzania wartością
author Pietrewicz, Lesław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cele korporacji i jej akcjonariuszy /
author Pietrewicz, Lesław.

Series: Problemy zarządzania nr 2 (46)/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju Giełdy papierów Wartosciowych w Warszawie /
author Pietrewicz, Lesław.

Series: Studia Ekonomiczne nr 4 (LXXIX) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja etapów rozwoju gospodarczego wczoraj i dziś /
author Pietrewicz, Lesław.

Series: Studia Ekonomiczne : Economic Studies nr 3 (LXXXVI) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje rozproszone i ponadbranżowe jako modelowe dla czwartej rewolucji przemysłowej /
author Pietrewicz, Lesław.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: