Kodeks postępowania administracyjnego prawo o ustroju sądów administracyjnych postępowanie przed sądami administracyjnymi postępowanie egzekucyjne w administracji ze 
author Piątek, Wojciech

Publication year: 2010 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zakres kognicji polskiego Sądu Administracyjnego
author Piątek, Wojciech

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykładnia funkcjonalna w orzecznictwie sądów
author Piątek, Wojciech

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrola sądowa w sprawach z zakresu ubezpieczeń
author Piątek, Wojciech

Series: Administracja - Teoria, Dydaktyka, Praktyka nr 4 (17) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne /
author Celińska-Grzegorczyk, Katarzyna.

Publication year: 2013 Call number: [35] Series: Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: