Marketing usług wybrane aspekty
author Perenc, Józef

Publication year: 2005 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy marketingu : problemy na dziś i na jutro / 
red. Perenc, Józef

Publication year: 2008 Call number: [XII] [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencja na rynku kolejowych usług przewozowych
author Perenc, Józef

Series: Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna ekonomika usług /
 

Publication year: 2005 Call number: [338.46] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie relacjami z klientem
author Dembińska-Cyran, Izabela

Publication year: 2004 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rynek usług ubezpieczeniowych
red. naukowy Perenc, Józef

Publication year: 2004 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy marketingu
red. Garczarczyk, Józef

Publication year: 2001 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing sposób myślenia i działania
red. Perenc, Józef

Publication year: 2006 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań / 
red. Perenc, Józef

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna ekonomika usług
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [XII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania nabywców /
Red. Perenc, Józef

Publication year: 2011 Call number: [XII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna ekonomika usług /
 

Publication year: 2005 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy marketingu
author Garczarczyk, Józef

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Międzynarodowe przewozy towarowe
author Perenc, Józef

Publication year: 2000 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania nabywców
Autor Perenc, Józef

Publication year: 2011 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie relacjami z klientem
author Dembińska-Cyran, Izabela

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesna ekonomika usług
author Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2005 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing usług : wybrane aspekty 
author Perenc, Józef

Publication year: 2005 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań 
red. Perenc, Józef

Publication year: 2011 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola nauk ekonomicznych w edukacji kadr dla marketingu usług /
author Perenc, Józef.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań / 
 

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Series: Zarządzanie Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transport : nowe wyzwania / 
 

Publication year: 2016 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie marketingowe /
 

Publication year: 2012 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport : nowe wyzwania / 
 

Publication year: 2016 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing przyszłości : od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego /  
author Chrąchol, Urszula.

Publication year: 2016 Call number: [XII] Series: Seria: Zarządzanie, Marketing Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca transgraniczna na rynku usług medycznych pomiędzy wybranymi krajami Unii Europejskiej : usługi medyczne : ekonomika i zarządzanie : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Negocjacje partnerskie /
 

Publication year: 2001 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania marketingowe /
 

Publication year: 2001 Call number: [XII] Series: Skrypty Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing - sposób myślenia i działania /
 

Publication year: 2001 Call number: [XII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transport : nowe wyzwania /  
author Engelhardt, Juliusz.

Publication year: 2016 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: