System finansów samorządu terytorialnego : wybrane problemy /  
 

Publication year: 2003 Call number: [Podręcznik] Available: (16); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Subwencje wyrównawcze w strukturze dochodów budżetów samorządów województw
author Patrzałek, Leszek.

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 6(6) / 2006 /
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse lokalne wybrane zagadnienia 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 7(7) / 2007 /
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego /
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (17); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego : zagadnienia wybrane / 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse samorządu województwa w systemie finansów publ
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2005 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarka finansowa jednostki samorządu zagadnienia wybrane 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2006 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie kontraktów wojewódzkich /
author Patrzałek, Leszek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1 (1) rok 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(3) / 2003 /
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego : Zagadnienia wybrane / 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2004 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 10.
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 2/2002 /
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse samorządowe
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego zagadnienia wybrane 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2005 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 8 (8) / 2007
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki i warunki wdrażania budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego /
author Patrzałek, Leszek.

Series: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 90 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego zagadnienia wybrane 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2004 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podsektor samorządowy w sektorze finansów w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2006 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kilka uwag o decentralizacji sektora finansów publicznych /
author Patrzałek, Leszek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(2) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego /
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(1) / 2001 /
 

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ogólne zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych a polityka finansowa samorządów regionalnych /
author Patrzałek, Leszek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(3) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego /
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2007 Call number: [III] [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 10(10) / 2008 /
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse lokalne
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 1998 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 21/2011 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Finanse publiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System finansów samorządu terytorialnego : wybrane problemy / 
 

Publication year: 2003 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(2) / 2002 /
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: