Rachunkowość przedsiębiorstw : obrót pieniężny, rozrachunki, obrót materiałowy : część I skryptu do nauki ksęgowania według przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości 
author Padurek, Bożena

Publication year: 2005 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość handlowa : organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie : aktywa trwałe : inwestycje krótkoterminowe : kredyty bankowe : część I skryptu do nauki księgowania według przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości 
author Padurek, Bożena

Publication year: 2006 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość handlowa : organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie : aktywa trwałe : inwestycje krótkoterminowe : kredyty bankowe : część I skryptu do nauki księgowania według przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości 
author Padurek, Bożena

Publication year: 2007 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość przedsiębiorstw : aktywa trwałe : koszty działalności oraz ich rozliczenie : część II skryptu do nauki księgowania według przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości 
author Padurek, Bożena

Publication year: 2006 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość przedsiębiorstw : kalkulacja : obrót wyrobami gotowymi : obrót towarowy : część III skryptu do nauki księgowania według przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości 
author Padurek, Bożena

Publication year: 2007 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość handlowa : rozrachunki : obrót towarowy : inwentaryzacja : koszty handlowe : część II 
author Padurek, Bożena

Publication year: 2007 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość przedsiębiorstw : kalkulacja : obrót wyrobami gotowymi : obrót towarowy : część III skryptu do nauki księgowania według przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości : stan prawny na 1 stycznia 2008 roku 
author Padurek, Bożena

Publication year: 2008 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość przedsiębiorstw : inwentaryzacja, kapitały (fundusze), wynik finansowy, podstawowe sprawozdania i ich analiza finansowa : część IV skryptu 
author Padurek, Bożena

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zasady rachunkowości : część 1 : stan prawny na 1 stycznia 2009 roku 
author Padurek, Bożena

Publication year: 2009 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość handlowa : kapitały (fundusze) własne, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, wynik finansowy, analiza finansowa : część III : stan prawny na 1 stycznia 2010 roku 
author Padurek, Bożena

Publication year: 2010 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość handlowa : kapitały (fundusze) własne, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, wynik finansowy, analiza finansowa : część III : stan prawny na 1 stycznia 2010 roku 
author Padurek, Bożena

Publication year: 2011 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość handlowa : organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, aktywa trwałe, inwestycje krótkoterminowe, kredyty bankowe : część 1 : [stan prawny na 1 stycznia 2010 roku] 
author Padurek, Bożena

Publication year: 2010 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości finansowej : stan prawny na 1 stycznia 2013 roku / 
author Padurek, Bożena.

Publication year: 2013 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości : część 1 : stan prawny na 1 stycznia 2012 roku 
author Padurek, Bożena.

Publication year: 2012 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości : część 2 : stan prawny na 1 stycznia 2012 roku 
author Padurek, Bożena.

Publication year: 2012 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość przedsiębiorstw: kalkulacja, obrót wyrobami gotowymi, obrót towarowy: część III / 
author Padurek, Bożena.

Publication year: 2011 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość przedsiębiorstw : obrót pieniężny, rozrachunki, obrót materiałowy : część 1 / 
author Padurek, Bożena.

Publication year: 2009 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość przedsiębiorstw : aktywa trwałe, koszty działalności oraz ich rozliczenie : częśc 2 / 
author Padurek, Bożena.

Publication year: 2009 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonimista /
author Padurek, Bożena.

Publication year: 2011 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryczałt, karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów : ćwiczenia / 
author Padurek, Bożena.

Publication year: 2008 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uproszczone formy rachunkowości : ćwiczenia / 
author Padurek, Bożena.

Publication year: 2012 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości finansowej : stan prawny na 1. stycznia 2015 / 
author Padurek, Bożena.

Publication year: 2015 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość handlowa : rozrachunki, obrót towarowy, inwentaryzacja, koszty handlowe, część II / 
author Padurek, Bożena

Publication year: 2010 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryczałt, karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów : ćwiczenia / 
author Padurek, Bożena.

Publication year: 2016 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości finansowej /
Autor Padurek, Bożena.

Publication year: 2018 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: