Obszar oraz hierarchia działań integracyjnych w
author Pabian, Arnold.

Series: Marketing i Rynek nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Promocja nowoczesne środki i formy monografia 
author Pabian, Arnold.

Publication year: 2008 Call number: [659.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Sustainable personnel - pracownicy przedsiębiorstwa
author Pabian, Arnold.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 5 (82)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Środki i formy marketingowego oddziaływania na
author Pabian, Arnold.

Publication year: 2008 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Marketing w koncepcji sustainability
author Pabian, Arnold.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing sensoryczny
author Pabian, Arnold.

Series: Marketing i Rynek nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Promocja : nowoczesne środki i formy : monografia / monografia 
author Pabian, Arnold.

Publication year: 2008 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony marketing /
author Pabian, Arnold.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 44/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Promocja : nowoczesne środki i formy 
author Pabian, Arnold.

Publication year: 2008 Call number: [11.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reklama w turystyce
author Pabian, Arnold.

Publication year: 2006 Call number: [11.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia produktu w zrównoważonej działalności marketingowej /
author Pabian, Arnold.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 172 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważone ceny jako element marketingu-mix /
author Pabian, Arnold.

Series: Marketing i Rynek nr 4 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa oparta na wartościach sustainability /
author Pabian, Arnold.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie zachowań konsumenckich poprzez zrównoważoną komunikację marketingową /
author Pabian, Arnold.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena znajomości regionalnej kuchni kociewskiej przez wybraną grupę kobiet /
author Pabian, Arnold.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważone ceny jako element marketingu-mix /
author Pabian, Arnold.

Series: Marketing i Rynek nr 4 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w koncepcji sustainability - ujęcie funkcjonalne /
author Pabian, Arnold.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe trendy w konsumpcji - odpowiedzialny i zrównoważony konsumeryzm /
author Pabian, Arnold.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola private enforcement w ochronie konkurencji /
author Pabian, Arnold.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola dyrekcji w promowaniu i wdrażaniu zasad sustainability w przedsiębiorstwie /
author Pabian, Arnold.

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważona sprzedaż osobista /
author Pabian, Arnold.

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważona sprzedaż osobista /
author Pabian, Arnold.

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważone przedsiębiorstwo jako rezultat zmian organizacyjnych /
author Pabian, Arnold.

Series: Przegląd Organizacji nr 8 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Program miękkiej windykacji w zarządzaniu gminnym zasobem mieszkaniowym /
author Dziadkiewicz, Michał

Series: Przegląd Organizacji nr 12 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielokulturowość w szkolnictwie wyższym : zarządzanie i komunikacja z cudzoziemcami z perspektywy różnic kulturowych : monografia /  
Autor Pabian, Arnold.

Publication year: 2019 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważone przedsiębiorstwo jako rezultat zmian organizacyjnych /
author Pabian, Arnold.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Program miękkiej windykacji w zarządzaniu gminnym zasobem mieszkaniowym /
author Dziadkiewicz, Michał.

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: