Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku
author Płonka, Maria

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój orientacji marketingowej polskich banków
author Płonka, Maria

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku
author Płonka, Maria

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Segmentacja w praktyce instytucji bankowych i ubezpieczeniowych - studia przypadków
author Płonka, Maria

Series: Marketing Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing instytucji finansowych pomocnicze materiały dydaktyczne 
author Płonka, Maria

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing instytucji finansowych pomocnicze materiały dydaktyczne 
author Płonka, Maria

Publication year: 2004 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje ekonomii społecznej i zasadność ich
author Płonka, Maria

Series: Marketing Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie konkurowania polskich banków - wybrane
author Płonka, Maria

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty efektywności towarzystw ubezpieczeń
author Płonka, Maria.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce /
author Płonka, Maria.

Publication year: 2013 Call number: [368] Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; Seria specjalna : Monografie nr 228 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008 /
author Płonka, Maria.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 181 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: