Kapitał ludzki i jego deprecjacja w kontekście związków z bezrobociem : próba teoretycznego uogólnienia / 
author Ostoj, Izabela.

Series: Rozważania wokół wybranych kategorii ekonomicznych na tle przemian gospodarczych Europy i Polski na przestrzeni wieków Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 18 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoretyczne aspekty gospodarowania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie /
author Ostoj, Izabela.

Series: Teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 22 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Najważniejsze elementy kosztów bezrobocia w Polsce w latach 90. /
author Ostoj, Izabela.

Series: Wybrane zagadnienia ekonomiczne w teorii i praktyce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 3 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy zatrudnienia i bezrobocia w Polsce w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej /
author Ostoj, Izabela.

Series: Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 30 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Percepcja ubóstwa i metody jego pomiaru /
author Ostoj, Izabela.

Series: Zagadnienia społeczne i rola kapitału we współczesnej gospodarce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 15 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elastyczność rynku pracy a ograniczanie bezrobocia
author Ostoj, Izabela.

Series: Wybrane zagadnienia makroekonomiczne Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykształcenie jako determinanta pozycji pracobiorcy na rynku pracy : Polska a kraje europejskie /  
author Ostoj, Izabela.

Series: Kluczowe zagadnienia współczesnej ekonomii w teorii i praktyce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 32 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy nastąpi koniec pracy? /
author Ostoj, Izabela.

Series: Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 26 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy /
author Ostoj, Izabela.

Publication year: 2012 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : studia przypadków /  
author Ostoj, Izabela.

Publication year: 2013 Call number: [330.1] Series: Podręcznik / [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: