Możliwości rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń /
author Ostaszewski, Janusz.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.8 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza Cash Flow Statement
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 1995 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2003 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse /
red. naukowy Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (29); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transakcje leasingowe jako forma pozyskiwania kapitału obcego /
author Bauer, Romuald.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 3 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów : Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 90 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne techniki analizy finansowej : Poradnik / 
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 1999 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W stronę teorii i praktyki finansów
red. naukowy Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2006 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse w zadaniach
author Masiukiewicz, Piotr

Publication year: 2000 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O nowy ład gospodarczy w Polsce
red. naukowa Bartkowiak, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse spółki akcyjnej
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2009 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Prawno-ekonomiczne aspekty zarządzania finansami w spó
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 1999 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa Monografie i Opracowania Naukowe 
red. naukowy Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza cash-flow podstawą budowy strategii firmy
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 1996 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa i wycena firmy według standardów Uni
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 1996 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse
red. naukowy Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W stronę teorii i praktyki zarządzania
red. naukowy Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse /
 

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce
red. Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2004 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse spółki akcyjnej
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2005 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse
red. naukowy Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa /
red. naukowy Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2005 Call number: [IX] Series: Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów /
author Nowakowski, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse /
Red. Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2013 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse /
red. naukowa Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2013 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne techniki analizy finansowej : poradnik praktyczny 
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 1999 Call number: [14.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów
author Nowakowski, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse spółki akcyjnej
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2009 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2001 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: