Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego aspekty lokalne i globalne 
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Sprawozdawczość i analiza finansowa banku
author Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2008 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość i analiza finansowa banku
author Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2003 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość i analiza finansowa banku /
author Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2003 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dłużne papiery wartościowe w finansowaniu przedsiębiorstw - stan i perspektywy /
author Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością organizacji
red. naukowy Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich
red. Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość i analiza finansowa banku
author Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość i analiza finansowa banku
author Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2008 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego - aspekty lokalne i globalne
author Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość i analiza finansowa banku
author Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2003 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw
author Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Źródła finansowania banków w Polsce : wybrane problemy /  
author Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: